Strømhard slitestål: nøkkelen til et

GRØNT SKIFTE

Med mantler og annet Strømhard-slitestål fra Nordic Roads reduseres CO2-avtrykket fra pukkverk- og gruveindustrien

Norske Strømhard er produsert på vannkraft og har opptil 20 % lengre holdbarhet enn andre kvaliteter.

Kort avstand fra produksjon til kunde og en gjenbruksordning for brukte mantler gjør dette slitestålet til det grønneste valget.

Vår visjon innebærer å bevare stålet i samme livsløp.

Det gjør vi gjennom å: 

 • Produsere opp stål med rett kvalitet basert på lokal energi fra elva.
 • Levere ut til kunder med kort avstand.
 • Hente tilbake stålet etter endt produksjon, ca 20 % reduksjon i mengde.
 • Smelte stålet om til nytt produkt, tilsette nytt for avslitt stål.
 • Sende stålet ut til samme kunde for ny runde.

Når vi støper om stål av rett kvalitet, trenger vi ikke å legere opp stålet. Dermed blir produksjonen mer effektiv og bruker mindre energi. I sum vil totalen i vårt sirkulære fokus bidra betydelig på kundenes EPD-analyser (Environmental Product Declaration).

Vår utvidede visjon:

Å flytte slitestål fra å være en handelsvare fra Østen til et lokalt produkt som inngår i et sirkulært livsløp. Dette fordi:

 • Handelsvarene fra Østen produseres under andre forhold enn våre.
 • Ofte på kull kraft med høy forurensing lokalt rundt anleggene. 
 • Etter produksjon kommer ein lang seilas opp til oss her i Nord-Europa. 
 • Etter at slitestålet er brukt opp og skiftet ut blir det i dag levert inn til skrap, uten at det forblir i bransjen.

KORTREIST

Strømhard: Made in Jørpeland, Norway

Den korte avstanden fra det tradisjonsrike stålverket på Jørpeland til ditt industrianlegg sparer miljøet for unødvendige transportutslipp – og deg for lange leveringstider og høye transportkostnader.

Mer enn 110 år med kunnskap og erfaring

Stålverket på Jørpeland har lange tradisjoner som produsent av høykvalitets stål. Som vår kunde bidrar du til å opprettholde konkurransedyktig produksjonsmiljø med en rekke kvaliteter:

 • Lokal produksjon med fornybar energi fra Jørpelandelva.
 • Beholder og forvalter over 110 år med kunnskap og erfaring.
 • Bygger opp et norsk «knusermiljø» til det beste for hele bransjen.
 • Beholder et anlegg for smelting av stål på Jørpeland i Norge.
 • Norsk selskap med lokale eiere.

Vår historie er et trumfkort

Det hele startet med en foss i en elv, nord for Stavanger på sørvestkysten av Norge. En dag kom noen fremsynte menn innover fjorden, og de likte det de så. De temmet elva, satte inn turbiner og etablerte Stavanger Elektro Staalverk (SES) i 1912. 

SES ble fort en stor bedrift med mangfoldig produksjon. På det meste jobbet nærmere 1200 ansatte her mellom smelteovner og elvekraft. Frem til slutten av 1970-tallet var dette et av de større foretakene i hele landet.

Likevel, 1970-tallet ble tungt for hjørnesteinsbedriften på Jørpeland. Etter konkurs sent på 1970-tallet ble det vært flere runder med konkurs og omstarter, nedturer og oppturer. I 2022 trodde nok mange det var over for godt, da i form av en styrt avvikling. 

Men der det er vilje og flinke folk, der er det håp. Med elva på laget, er det er nå blitt vår tur til å forvalte anlegget, kunnskapen, folket, samfunnet og produktene.

Vårt fokus blir først og fremst slitegods til gruve-, pukk- og mineralindustrien, noe som folk på Jørpeland kan best av alle. Fra 1948 har anlegget levert mantler og slitegods til gruve- og anleggsindustrien i Norge og verden. Første runde med Strømhard®-kvaliteten ble støpt ut så tidlig som i 1982, og det er denne arven vi nå bygger videre på når vi skal bistå våre kunder i det viktige, grønne skiftet.

Strømhard®

merkevare siden 1982

Vi gjør våre kunder bedre

Knusing av stein er hardt arbeid som krever godt utstyr og flinke operatører. Vår systematiske tilnærming og kontinuerlige forbedring vil raskt forbedre kvaliteten på produktene og redusere produksjonskost.

En kontinuerlig forbedring av prosess og produkt

Med den fornybare energien fra Jørpelandselva og den lokale kunnskapen ønsker vi å videreutvikle oss og produktene for at kunder i inn- og utland skal kunne produsere mest mulig tonn pr. enhet. Dette arbeidet starter med å forstå og dokumentere den enkelte maskin ute hos kundene:

 • Observere og måle den enkelte slitedel.
 • Analysere det som observeres.
 • Endre og optimalisere produktene basert på analysen.

Kort sagt: En kontinuerlig forbedring av prosess og produkt.

Slik jobber vi sammen med kundene:

Nordic bulk

Prosessanalyse

 • Hvilken masse kommer inn?
 • Hvilken masse kommer ut?
 • Er valgt prosess beste mulig løsning?

Maskinanalyse

 • Kjøres maskinen optimalt?
 • Oppetid
 • Trykk
 • Oljetemperatur

Slitedeler

 • Rett manteltype
 • Rett design?

Reservedeler

 • Tilgang på rett deler
 • Rett leveringstid

Kunnskap

 • Prosesskunnskap
 • Vedlikeholds kunnskap
 • Stålkunnskap

Måling og dokumentering

 • Oppetid
 • Levetid på alle deler
 • Hvordan slites delene?

Kvalitet

Økt effektivitet

Strømhard® gir deg et høyere antall driftstimer pr. produkt, økt kapasitet og redusert effektforbruk.

Bedre leveringssikkerhet

Kun 2-3 ukers leveringstid på one-of produksjon ved stålverket på Jørpeland i Norge.

Skreddersydde deler

Den samlede kompetansen i Nordic Gruppen sikrer best mulig tilpassede produkter.

Et bedre miljøregnskap

Du får kortreist utstyr med lengre levetid produsert på fornybar energi, og ca. 80 % av stålet resirkuleres.